El fenomen de la gentrificació a Palma

La gentrificació és l’expulsió no volguda, ràpida o lenta, de la població resident habitual d’una zona o barri de Palma, per una altra amb més poder adquisitiu. Hi ha hagut una certa experiència històrica a Palma de  gentrificació,  deguda a operacions immobiliàries o projectes públics, però la d’ara és més intensa.

La gentrificació actual està mes vinculada al fenomen de la “moda” de Palma com a ciutat de turisme de cap de setmana, impulsat per les plataformes PxP com per exemple, Airbnb o Wildu, així com la cerca d’una segona residència de persones dels països del nord d’Europa.

Conseqüències: pujada del preu dels  lloguers de llarga durada, am causa de l’escàs nombre de pisos que es lloguen per residents ja que una gran part de propietaris prefereix fer lloguer turístic; i la pujada de pisos de compra, ja pràcticament  només accessibles a persones amb gran poder adquisitiu.

 El diagnòstic actual

Actualment hi ha unes quantes zones de Palma que pateixen una certa intensitat del problema i que son conegudes per experiències individuals però no sabem la dimensió real del problema. Parlam dels barris com El Terreno, Sta. Catalina, o de zones del centre històric, com la Llotja, el Born o Cort.

 Les zones de la ciutat a observar

Es fa necessari començar a observar sistemàticament les zones de la badia de Palma que van des de Sant Agustí, El Terreno, Son Armadams, Sta. Catalina, Son Espanyolet, el Centre Històric, Es Molinar, La Gruta, el Coll de’n Rebassa, Can pastilla, Sometimes, les Maravelles i S’Arenal perquè son els barris on intuïtivament sabem que hi ha mes gentrificació.

 Què pretén fer Palma XXI

  1. Establir els indicadors a controlar, les fonts i la periodicitat.
  2. Seguir les noticies i articles de reflexió a premsa.
  3. Realitzar estudis qualitatius a partir d’entrevistes individuals o grupals a persones protagonistes del fenomen.
  4. Publicar informes a la plana web de Palma XXI.

Primer Informe: Palma, febrer 2017

Informe sobre la gentrificació a Santa Catalina, octubre 2018

Informe sobre la gentrificació a La Llotja, juliol 2019