Reunió del Consell Municipal de Model de Ciutat: habitatge i mobilitat

10 febrer, 2020

Avui ens hem reunit en una nova sessió del Consell Municipal de Model de Ciutat (CdMC). La Comissió Delegada d’Habitatge, amb Jaume Garau (Palma XXI) com a portaveu, ha presentat el primer esborrany sobre política d’habitatge. En aquest document es fa un repàs de l’estat actual de la vivenda a Palma i es detallen una sèrie d’accions les quals es debatran en les pròximes sessions per tal d’arribar a una proposta consensuada.

També en aquesta reunió s’ha començat a tractar el tema de mobilitat, el qual es treballarà en els pròxims mesos.