Presentació del llibre: LA CIUTAT ENVAÏDA.

Una obra col·lectiva, oberta a tots els ciutadans que estimam Palma.

Aquesta feina és una de les activitats que s’ha proposat dur a terme l’observatori de Ciutat, PALMA XXI. És una iniciativa ciutadana que ajudarà a preservar i millorar la ciutat que ens han deixat anteriors generacions.

Entenem la ciutat en sentit ample, com una barreja d’aspectes físics (espais, carrers, places, edificis, vehicles, etc.) i aspectes socials (els ciutadans, els seus grups, institucions, classe social, vida quotidiana, etc.).

Aquesta Biografia de Ciutat consisteix en crear una narració col·lectiva sobre els fets més significatius que expliquen l’evolució de la ciutat de Palma durant el segle XX fins a l’actualitat. La narració tendrà quatre parts. La primera serà des dels inicis de Palma fins al segle XX. La segona serà des de 1900 a 1936. La tercera des de 1936 fins a 1979. Finalment la quarta serà des de 1979 fins ara.

Amb les aportacions de molts experts de diferents disciplines i de persones que han participat activament a la investigació o la gestió i desenvolupament de la Ciutat, anirem fent col·lectivament una narració consensuada, amb aportacions gràfiques i documentals de tot tipus.

Què pretenem amb aquesta iniciativa?

Pensam que per planificar millor el futur hem de conèixer el passat. Per això, fem aquest recorregut històric del què ha estat Palma al segle XX, per tal de fer millors propostes del que hauria d’arribar a ser la Ciutat del segle XXI.

Aquest recorregut ens ha de servir per entendre les claus profundes d’un creixement de la Ciutat que ha sobrepassat els límits sostenibles, que ja ha destruït molt de patrimoni que ara trobam a faltar, i que pot arribar a transformar-se -especialment els nuclis històrics de la badia- en una ciutat que viu d’esquena als residents, morta per a la vida social normal, convertida en una plataforma de negoci turístic, urbanístic i comercial internacional.

Persones que han participat fins ara (excepte error u omissió)

Equip de Redacció. Membres de la Junta de Palma XXI.

Mª Lluïsa Dubon. Miguel Eek. Miquela Forteza. Pere Fullana. Jaume Garau. Jaume Gual. Marian Ibars Dolores. Marian Ibars Ladaira. Climent Picornell. Pere Rebassa.

Primera Part: Antecedents al segle XX.

Revisors de la primera part (per ordre de capítol revisat): Pere de Montaner, Carlos García Delgado, Magdalena Riera Frau, Maria Barceló Crespí, Jordi Maíz Chacón, Antoni Ortega Villoslada, Ricard urgell Hernández, Miguel José Deyá Bauzá, Roberto Fernández Legido, Aina Pascual, Jaume Llabrés Mulet, Antoni Planas, Pere Fullana Puigserver, Climent Picornell Bauzà, Antoni Capellà i Trobat, Antoni Marimon, Sebastià Serra Busquets, Carles Manera, Damià Pons i Pons.

Debat de la primera part:
Ponents: Pere Fullana. Manolo Oliver. Carlos Garcia Delgado. Climent Picornell. Perico Montaner. Martin Lucena.
Participants: Jaume Gual,Toni Juncosa, Biel Lacomba, Maida Quiroga, Toni Roig, Bruno Entrecanales, Joe Holles, Miquela Forteza, Pere Ferrer, Jesús Gonzalez, Pere Rebassa, Miguel EeK, Jordi Bayona, Toni Gomila, Jaume Garau, Marian Ibars, Mª Lluissa Dubon, Dolores Ladaira, Jose Carlos Llop, Guillem Mudoy, Lluissa Dubon.

Segona Part: La Ciutat Moderna. 1900-1936.

Revisors de la segona part (per ordre de capítol revisat): Tomeu Bestard, Maria Lluïsa Dubon Petrus, Lucia Garau Alemany, Roman Piña Homs, Dolores Ladaria Bañares, Miquela Forteza Oliver, Pere Rabassa, Ramon Molina de Déu, Pere Fullana Puigserver, Pere Ferrer Guasp, Jaume Mayol Amengual, Pere Salas Vives, Joana Maria Escartín, Pep Vílchez Carreras, Xavier Terrassa García, Alexandre Font Jaume, Arnau Company i Mates, Joan Mas Quetglas.

Debat de la segona part (consulta el resum de la jornada aquí):
Ponents: Pere Ferrer. Damià Pons i Pons. Ramon Molina. Miquela Forteza. Dolores Ladaria. Pere Rebassa.
Participants: Ramón Aguiló, Jordi Bayona, Luis Corral, Mª Lluïsa Dubon, Miguel EeK, Pere Fullana, Barbara Galmes, Jaume Garau, Carlos Garcia Delgado, Toni Gomila, Jaume Gomila, Jaume Gual, Joe Holles,Toni Juncosa, Biel Lacomba, Perico de Montaner, Guillem Mudoy, Edita Navarro, Carmen Orte, Climent Picornell, Toni Roig, Alfons Sard, Pere Ventayol.

Tercera Part: La Ciutat Franquista. 1936-1979.

Debat de la tercera part (consulta el resum de la jornada aquí):
Ponents Manel Suárez. Ismael Yrigoy. Carlos Garcia Delgado. Lluïsa Dubon. Cata Moragues.
Participants: Toni Capella, Jaume Garau, Jaume Gual, Climent Picornell, Toni Borras, Barbara Galmes, Pere Ventayol, Marian Ibars, Amador Calafat, Toni Juncosa, Mudoy, Toni Gomila, Luis del Corral, Edita Navarro, Pere Rebassa, Ramon Aguiló, Toni Vilches, Feli Marcos, Bartomeu Rosselló i Maria Gomez.

Quarta Part: La Ciutat Turística. 1979-2015.

Debat de la quarta part (consulta el resum de la jornada aquí):
Ponents: Jordi Bayona, Manolo Cabellos, Biel Horrach i Xavier Terrassa
Paticipants : Jaume Gual, Pere Rabassa, Lluisa Dubon, Maria Gómez, Toni Gomila, Jaume Garau, Vicenç Thomas, Pere Ventayol, Edita Navarro, Climent Picornell, Barbara Galmés, Mitos Vidal, Conxa Obrador, Carlos G, Delgado, Guillermo Ozonas, Carles Manera, Cecilia Conde, Pedro de Montaner, Pere Ferrer, Toni Juncosa.

Primera Edició. Juny 2016
Copy Rights. Palma XXI.
Disseny : C3PO USALAFUERZA
Director de fotografia: Jaume Gual
Coordinador: Jaume Garau
Col·labora: ASIM (Arxiu del so i de la imatge)

Comença a llegir el llibre!