Hem formalitzat un  conveni de col·laboració amb el Arxiu de So i Imatge del Consell de Mallorca per al nostre projecte Biografia de Ciutat.

Amb Sitibsa, entitat del Govern Balear, hem signat un conveni per desenvolupar el projecte Cartografia de Palma.

Amb la UIB hem establert un conveni de pràctiques per a una persona estudiant del departament d’Història de l’Art, becada per la nostra entitat, que ens ajuda en la gestió de la pàgina web i altres termes de la fundació.

També hem establert una aliança de col·laboració amb TRAMUNTANA XXI amb la qual gestionem conjuntament la web www.iniciativesxxi.com