Arxiu del so i de la imatge

Hem formalitzat un conveni de col·laboració amb el Arxiu de So i de la Imatge del Consell de Mallorca per al nostre projecte Biografia de Ciutat.

SITIBSA

Amb el Servei d’Informació Territorial de les Illes Balears (SITIBSA), entitat del Govern Balear, hem signat un conveni per desenvolupar el proyecte Cartografía de Palma.

Tramuntana XXI

També hem establert una aliança de col·laboració amb TRAMUNTANA XXI, amb la qual gestionem conjuntament la web IniciativesXXI.

Universitat de les Illes Balears

Amb la Universitat de les Illes Balears (UIB) vam establir un conveni de pràctiques per a una persona estudiant del departament d’Història de l’Art, becada per la nostra entitat, que ens ajudà en la gestió de la pàgina web i altres termes de l’associació.

Colonya – Caixa de Pollença

Mitjançant la seva Obra Social, Colonya-Caixa de Pollença / Fundació Guillem Cifre de Colonya ha estat partícep del projecte “Història de l’Eixample”: Sorgiment i evolució de l’eixample de Palma en relació al procés iniciat prèviament a altres ciutats.

Es Baluard – Museu d’Art modern i Contemporani de Palma

Hem formalitzat un conveni de col·laboració amb el Museu es Baluard per tal d’organitzar esdeveniments (cicles de conferències, activitats, etc.) a les seves instal·lacions.

Image result for logo es baluard