“Història de l’Eixample”: Sorgiment i evolució de l’eixample de Palma en relació al procés iniciat prèviament a altres ciutats

El present projecte neix a partir dels objectius principals que regeixen Palma XXI:  “Estudiar l’evolució de la ciutat de Palma al llarg de la seva història” . És una part essencial del primer propòsit que es marca l’entitat. Aquest propòsit es fonamenta en la idea que és essencial conèixer els errors en la història de  la construcció de la ciutat per no caure en les mateixes errades en el futur.

El projecte que presentem pretén analitzar els actors i les idees principals que varen provocar el sorgiment i l’evolució de l’eixample de Palma, compilant la feina ja existent i creant-ne de nova, per tal que les institucions, però també el conjunt de la societat, puguin comptar amb uns fonaments fermes que exposin el context a partir del qual va ser construïda la “nova Ciutat”. La recerca pretén vessar coneixement entorn a les relacions dels autors que participaren en l’eixamplament de la capital balear, relacions que poden ser amb altres autors i, també, amb altres ciutats, tant espanyoles com del món.

Com és sabut, en la majoria de casos, el creixement de les ciutats en el segle XIX significava l’enderrocament de les murades. Per a la ciutat de Palma, aquest fet va generar un seguit de debats que acabà amb la presentació – per concurs públic- de dos models de creixement urbanístic diferents: el creixement radiocèntric, que partia del centre històric i anava creixent  amb cercles cap a fora de la ciutat; i el projecte quadricular que configurava una ciutat nova paral·lela a l’antiga, mitjançant illetes de dimensions idèntiques i quadrades.

A tall d’exemple, a Barcelona va imposar-se el model quadricular d’Ildefons Cerdà. Un projecte molt criticat per la burgesia d’aquell moment. En canvi, aquí a Palma va imposar-se el radiocèntric, molt controlat per la burgesia ciutadana.

Així doncs, l’estudi que proposem té com a principal objectiu documentar la influència de l’ideari, que com es veurà estarà prou relacionat amb Madrid, però principalment amb Barcelona, des d’on el desenvolupament urbanístic de Palma rebrà no escasses influències.

La importància de la recerca recau en la mancança d’un coneixement exhaustiu entorn a l’ideari que sosté el procés de construcció de la capital mallorquina en el crucial període en el que Palma es desfà de les murades que la circumscriuen i comença a estendre’s sobre el territori que l’envolta.

D’aquesta manera, el projecte comportaria aprofundir en els esdeveniments que marcarien el procés de creixement de la ciutat de Palma i en els diferents personatges que en participaren activament, així com també en aquells que influenciaren, a partir del seu ideari, el curs en el que succeïen els esdeveniments.

El present document s’estructura en tres parts:

1ª Part. Història de l’eixample de Palma, una aproximació.

2ª Part. Notes sobre diferents autors influents en el desenvolupament de la ciutat de Palma.

3ª Part. Recorregut per Ciutat a partir de les obres d’algunes d’aquells autors que contribuïren amb les seves idees i edificacions a la construcció de l’eixample de Palma.

Descarrega el document pitjant aquí: Història de l’Eixample.

 

Sobre l’autora:

MARGALIDA MESTRE MOREY és Doctora en Geografia per la Universitat Autònoma de Barcelona. Membre del Grup d’Estudis sobre Territori, Energia i Societat de la Universitat Autònoma de Barcelona i del Grup d’Investigació sobre Sostenibilitat i Territori de la Universitat de les Illes Balears. El seu camp d’estudi es centra en l’evolució de les dinàmiques urbanes i metropolitanes, temàtica sobre la que porta diversos articles publicats.

 


Aquest projecte ha comptat amb la col·laboració de Caixa Colonya.