La Carta Històrica de Palma neix com un projecte de Palma XXI per donar a conèixer l’evolució urbana de Palma, el creixement de la ciutat des dels orígens romans fins a l’actualitat. La Carta ha estat realitzada mitjançant l’anàlisi de la principal documentació històrica, cartogràfica i fotogràfica que existeix, procedent de les tesis o teories d’arquitectes, cartògrafs, historiadors, geògrafs i urbanistes importants.

Aquest visor cartogràfic és també una eina complementària per a la Biografia de Palma, narració de l’evolució de Ciutat des dels seus inicis fins a l’actualitat. Mitjançant aquest visor cartogràfic, podem veure com Palma anirà creixent des del nucli romà al llarg de les diferents èpoques històriques i durant les successives invasions de l’illa de Mallorca, formant al llarg dels segles el territori que conforma avui el Terme Municipal de Palma. La ciutat creix assentada al costat de la costa i amb forma semicircular, amb diversos nuclis poblacionals que van apareixent al llarg dels principals camins conformats radialment a partir del nucli primitiu. Més tard ho fa al voltant de les antigues finques agrícoles i ramaderes del seu voltant, que aniran desenvolupant-se i creixent en assentaments urbans fins unir-se amb la ciutat històrica de Palma. Els torrents i els camins, així com l’orografia i la costa, seran els límits que determinaran la forma geogràfica i geomètrica dels assentaments urbans del municipi.

Pots accedir a la Carta històrica de Palma fent click en el següent enllaç:
http://iniciativesxxi.com/evolucio-cartografica-palma/