Capacitat de càrrega turística als centres històrics de Palma i Valldemossa

El turisme a Les Illes Balears és una activitat que es desenvolupa històricament i les últimes dècades ha resultat tenir grans repercussions en els equilibris essencials territorials. Aquests desequilibris es manifesten en multitud d’àmbits: en l’economia estacional; en l’augment de la contaminació; en la diversa composició social; en l’alimentació; i en un llarg etcètera.

És un fet que el sector turístic acapara la major part d’activitat de les nostres illes, tant pel fe fa a l’economia, a l’entorn laboral i fins i tot a l’entorn social. Als darrers anys s’ha intensificat especialment la sensació de saturació. La massificació ha esdevingut protagonista de debats i es qüestiona tant la qualitat de vida de la població local com la qualitat de l’experiència que estem oferint a qui ens visita.

L’estudi que presentam es fonamenta en la teoria de capacitat de càrrega turística, és a dir, en la recerca d’instruments per a la millora d’una planificació i gestió estratègica d’una destinació turística. Per nosaltres és tan important la millora de les condicions de l’experiència del visitant com la del resident i treballador.

Com a laboratori es prenen els nuclis històrics de Palma i Valldemossa, per la seva importància i representativitat. La primera com a capital i principal porta d’entrada a l’illa; i la segona per ser un dels destins més populars de la Serra de Tramuntana. Una de les accions principals del projecte és la feina de camp, que es complementa amb l’organització de seminaris bimensuals, workshops i grups focals on es durà a terme una posada en comú dels resultats que se’n van obtenint.

Aquest projecte compta amb el suport de Tramuntana XXI i de la Universidad Complutense de Madrid.


Documentació: