Què és Palma XXI?

PALMA XXI és una entitat ciutadana sense afany de lucre, independent i oberta. Vol arribar a ser un observatori de referència sobre el passat, present i futur de la ciutat de Palma. Un projecte col·lectiu per reflexionar i dissenyar el futur de la ciutat, amb perspectiva històrica i participació ciutadana.

La idea central és comprendre les tendències constructives i destructives de la ciutat, des de 1900 fins ara, des d’una perspectiva diversa però integrada, sociològica, econòmica, cultural, política, urbanística i arquitectònica de la ciutat, per tal de poder preveure el futur desenvolupament i fer propostes de millora de la ciutat.

PALMA XXI s’adreça a la societat palmesana amb l’afany d’oferir un espai físic i virtual d’aprenentatge i debat sobre el que som, sobre el que es perd, el que es transforma i el que projectem per a la nostra ciutat.

Quins són els objectius principals?

  • Estudiar l’evolució de la ciutat de Palma al llarg de la seva història, especialment a l’època contemporània, així com realitzar propostes de futur per un creixement sostenible i favorable als seus residents i als visitants.
  • Ordenar el coneixement existent sobre la ciutat de Palma i aquell que en el futur es vagi creant.
  • Integrar aquest coneixement d’una manera contínua i comprensible, així com fer-ho fàcilment accessible als especialistes i al públic en general.
  • Interpretar aquest coneixement segons les diferents disciplines que tenen com objecte l’estudi de la ciutat de Palma, amb la finalitat d’establir un relat consistent sobre el seu desenvolupament i les causes que l’impulsen.
  • Donar a conèixer tot el coneixement propi i d’altres entitats i autors sobre la ciutat de Palma.
  • Participar en els organismes institucionals per donar difusió a les nostres propostes.
  • Organitzar i participar en debats públics a través d’internet i de manera presencial, mitjançant conferències, taules rodones, jornades, etc. sobre els temes que afecten Palma.

Què fem ara?

Consulta aquí els estatus de l’Associació.

Pots estar al dia de la marxa d’aquests projectes en l’apartat “Actualitat”.