Gestió forestal, la solució

Reportatge núm. 3 al suplement Fora Vila Verd, d’El Mundo, en col·laboració amb Tramuntana XXI.

TEMA: Gestió Forestal.

Sèrie: Problemes i propostes dels gestors de la Serra.

El repte de viure de la terra

Reportatge núm. 2 al suplement Fora Vila Verd, d’El Mundo, en col·laboració amb Tramuntana XXI.

TEMA: Rendibilitat econòmica.

Sèrie: Problemes i propostes dels gestors de la Serra.

Barranquers, compromís i precarietat

Reportatge núm. 1 al suplement Fora Vila Verd, d’El Mundo, en col·laboració amb Tramuntana XXI.

TEMA: Patrimoni i construccions.

Sèrie: Problemes i propostes dels gestors de la Serra.