“La ciutat envaïda”, primera part de la Biografia de Palma

6 abril, 2017

Aquesta Biografia de Ciutat consisteix en crear una narració col·lectiva sobre els fets més significatius que expliquen l’evolució de la ciutat de Palma durant el segle XX fins a l’actualitat. La narració tendrà quatre parts. La primera, que presentam aquí, serà des dels inicis de Palma fins al segle XX. La segona serà des de 1900 a 1936. La tercera des de 1936 fins a 1979. Finalment la quarta serà des de 1979 fins a l’actualitat.

Amb les aportacions de molts experts de diferents disciplines i de persones que han participat activament a la investigació o la gestió i desenvolupament de la Ciutat, anirem fent col·lectivament una narració consensuada, amb aportacions gràfiques i documentals de tot tipus.

Descarregar document