Informe sobre la gentrificació al barri de Santa Catalina (any 2018)

24 octubre, 2018

Presentam els resultat de l’anàlisi de les dades relatives a habitatge, comerç, transaccions immobiliàries, desnonaments… Com a indicadors del procés de gentrificació que ha experimentant el barri de Santa Catalina durant els darrers anys.

Aquesta feina s’emmarca dins el projecte Observatori de la Gentrificació a Palma. El document està estructurat en 5 blocs:

  1. Població. Dinàmica de la població en el període 2004-2016.
  2. Habitatge. Dinàmica del mercat de compra i de lloguer a Sta. Catalina.
  3. Comerç. Com s’ha transformat el comerç? El document inclou una galeria fotogràfica inèdita de comparativa de comerços al barri, a càrrec de Jaume Gual.
  4. Cultura. Com s’ha transformat la vida social i quotidiana els darrers anys?
  5. Gentrificació. Anàlisi de desnonaments.

Aquest estudi ha comptat amb el suport de la Fundació Iniciatives del Mediterrani mitjançant una beca d’investigació.

Descarregar document