Informe dels dos primers anys de Palma XXI

28 juny, 2018

En aquest document es recull l’evolució de l’entitat i el seguit d’activitats que s’han duit a terme durant aquests primers dos anys de Palma XXI.

Organitzada en 8 blocs, a la memòria es detallen les línies de feina, accions i resultats que s’han obtingut des de l’any 2016 fins a l’actualitat.

Descarregar document