Informe de l’observatori de gentrificació de Palma

6 febrer, 2017

La gentrificació és l’expulsió no volguda, ràpida o lenta, de la població resident habitual d’una zona o barri de Palma, per una altra amb més poder adquisitiu. Hi ha hagut una certa experiència històrica a Palma de  gentrificació,  deguda a operacions immobiliàries o projectes públics, però la d’ara és més intensa.

Presentam l’informe de l’observatori de gentrificació de Palma (febrer 2017).

Descarregar document