Manifest conjunt: Per una il·luminació adequada dels monuments de Palma

25 febrer, 2019

Les entitats sotasignants: ARCA, JAM (Joves Arquitectes de Mallorca), GOA (Grup d’Opinió d’Arquitectes), Palma XXI i AA.VV. Districte Centre ens hem unit per a elaborar un manifest demanant consens i reflexió en la il·luminació dels monuments de Palma.

L’Ajuntament vol canviar la il·luminació de la Seu i del Castell de Bellver. Argumenten que l’actual és obsoleta, que gasta molta energia i que no s’ajusta a la legalitat. Proposen una il·luminació intensa amb llums Led amb la finalitat teòrica de millorar la percepció dels monuments. Les entitats sotasignants en cap cas ens oposam a la millora de l’eficiència energètica i a la reducció del consum. No obstant això, els responsables municipals obvien una sèrie d’inconvenients molt greus que han obligat les nostres entitats a intervenir públicament:

1. Els edificis històrics, com la Seu, l’Almudaina, Bellver, la Llotja o altres, han de ser coneguts des de prop, pel que són i per la seva arquitectura. El protagonista no ha de ser la il·luminació, que en aquest cas ha d’evocar més que mostrar. La il·luminació ha de ser humil i discreta, no mostrar-se a ella mateixa, sinó al monument que pretén il·luminar.

2. Considerar la il·luminació de la Catedral ignorant el seu entorn monumental és inacceptable. No es pot il·luminar la Catedral obviant el Palau Episcopal, a més de l’Almudaina i tot el seu entorn.

3. Pel que s’ha destacat en premsa, semblaria que és una il·luminació dissenyada per crear un espectacle “cinematogràfic” de colors, un instrument turístic que banalitza els monuments i degrada el seu valor cultural o espiritual. S’ha fet en alguna ciutat del món, és cert, però amb un resultat deplorable i que en la majoria dels casos ha comportat la pèrdua de la identitat dels monuments.

4. La tècnica de la uniformitat lumínica amb les LED fa perdre riquesa arquitectònica a l’edifici. La qualitat de reproducció dels colors sol ser deficient. Sovint aquest tipus d’il·luminació provoca ombres a l’inrevés, la qual cosa distorsiona la volumetria, els detalls i les textures, canviant en conseqüència la percepció del momument.

5. La il·luminació intensa sobre aquests edificis crea una contaminació lumínica que afecta en bona part el seu entorn i influeix en la imatge de la ciutat històrica, tot dividint-la en peces.

6. Els bàculs de 6 metres d’alçada amb focus prevists tant a la plaça de l’Almoina com davant l’Almudaina provoquen una distorsió paisatgística i afecten negativament les façanes, principalment la de l’edifici de l’Almudaina.

7. Els edificis esmentats són una part molt important del patrimoni de tots els ciutadans i per tant la seva il·luminació ha de comptar amb un ampli consens social .

Per aquestes raons demanam a l’Ajuntament que paralitzi aquests projectes i obri un temps de reflexió i participació ciutadana, a fi d’establir uns criteris consensuats sobre la il·luminació dels edificis històrics de la nostra ciutat.

Signat:
ARCA
JAM- Joves Arquitectes
Grup d’Opinió d’Arquitectes
Palma XXI
AAVV Districte Centre (AAVV Sa Calatrava, AAVV Santa Clara, AAVV Monti-sion, AAVV Sant Jaume, AAVV Sant Nicolau, AAVV LLotja/Puig de Sant Pere, AAVV Banc de l’Oli/La Mercè )