L’Ajuntament de Palma posa en marxa el Consell Consultiu de Model de Ciutat

27 desembre, 2018

Al ple de l’Ajuntament de Palma d’avui s’ha aprovat el reglament del Consell d’Àrea de Model de Ciutat. Així, es posa en marxa una nova eina de participació i gestió de la ciutat, que comptarà amb la col·laboració de les entitats ciutadanes.

Antoni Tarabini, president de la Fundació Gadeso, ha pres la paraula al Ple, on ha remarcat que aquest Consell és fruit “dels encontres entre diferents entitats que varen començar fa un any i mig, i que varen reunir associacions i fundacions de distints nivells, amb perspectives distintes però amb els mateixos interessos”. Entitats com Palma XXI, el Cercle d’Economia, ARCA, el col·lectiu Alternatives o la Fundació Gadeso, entre d’altres, “vàrem veure la necessitat de complementar la tasca que fan associacions de veïnats o consell social, amb una aportació específica pel que fa al plantejament de model de ciutat. Una posada en comú per saber d’on venim, on som i cap a on volem anar”.

Amb l’objectiu de pensar el futur de Palma en el segle XXI, representants de les entitats ciutadanes es varen reunir durant aquest any i mig amb tots els grups polítics de l’Ajuntament de Palma. La creació del Consell Consultiu de Model de Ciutat, sorgeix com a resposta de l’equip del consistori als requeriments de les entitats.

La funció del Consell Consultiu és la d’assessorar, amb l’objectiu de fomentar el debat de la ciutadania i fer aportacions orientades a la posterior presa de decisions per part dels responsables de l’àrea. En paraules de Tarabini, “no es tracta ara d’organitzar reunions i reunions, sinó de preparar un pla de feina per tal de fer participar altres entitats, fundacions o col·legis professionals. Agraïm a l’Ajuntament l’acceptació de la nostra proposta i la creació d’aquest Consell. Volem col·laborar, i ens comprometem a fer feina en aquest sentit, tot participant des de la nostra perspectiva en el model de ciutat del segle XXI”.