La Plataforma contra els megacreuers demana una moratòria

16 setembre, 2019

Avui la Plataforma contra els megacreuers ha presentat una proposta de moratòria per a posar en pausa la contractació de creuers i megacreuers en el port de Palma. La presentació de la moratòria té lloc en un dia de gran afluència de megacreuers a Palma: un total de 4, entre ells un dels més grans del món, l’Oasis of The Seas, amb capacitat entre tots per a desembarcar a la ciutat a més de 17.000 creueristes.

La presentació de la moratòria s’ha realitzat a bord del veler Rafael Verdera que, navegant des de l’any 1841, és el vaixell en actiu més antic de la flota espanyola. Aquest veler de fusta és símbol d’una navegació tradicional, tant en la seva forma com en el seu disseny, equilibrat amb l’entorn i sostenible a nivell mediambiental.

El turisme de creuers i megacreuers, tal com està sent gestionat en l’actualitat, és absolutament insostenible i no desitjable per a la nostra ciutat. En un context de crisi climàtica i transició ecològica, Palma rep la visita d’uns megacreuers que en els últims anys no han parat de créixer en grandària, en nombre de passatgers i en nombre d’escales. D’igual manera, es ve incrementant any rere any la contaminació atmosfèrica, l’emissió de gasos perjudicials per a la salut, el soroll, l’impacte paisatgístic, la pèrdua del teixit comercial (els comerços tradicionals, sense poder afrontar el lloguer dels locals, són substituïts per franquícies i serveis turístics). Es veu afectat el dret a la ciutat dels i les residents i la qualitat de l’experiència dels visitants.

Per aquestes raons, la Plataforma contra els megacreuers exigeix la declaració d’una moratòria en la contractació de creuers i megacreuers en el port de Palma i la regulació de la visita de creueristes.

Es desglossen, a continuació, els punts de la proposta de moratòria:

1. L’objecte d’aquesta MORATÒRIA és suspendre temporalment la contractació dels serveis portuaris de desembarcament, embarcament i amarratge de creuers i megacreuers en el port de Palma.

2. La MORATÒRIA entrarà en vigor immediatament i tindrà vigència fins que hi hagi resultats concloents dels informes.

3. Durant la MORATÒRIA, una comissió tècnica qualificada i independent de les parts interessades, definirà els límits de la capacitat de càrrega mediambiental, social i econòmica del turisme de creuers i megacreuers a Palma i especialment en el seu centre històric.

4. Es durà a terme un estudi elaborat per entitats independents qualificades per avaluar els paràmetres contaminants conseqüència de l’activitat de creuers i megacreuers. Es durà a terme un estudi d’emissió de gasos i partícules ultres fines mitjançant punts de mostreig instal·lats en xarxa, en ubicacions davant el port i en la resta de la ciutat.

5. Durant el període que duri la MORATÒRIA, els creuers i megacreuers que arribin al port de Palma aplicaran les mesures de prevenció de contaminació atmosfèrica relatives als nivells de gasos contaminants, d’efecte d’hivernacle i nocius per a la salut pública, com ja s’exigeix en altres zones d’Europa com el mar Bàltic o el mar del Nord.

6. En la línia d’una major transparència i democràcia, durant la MORATÒRIA s’establiran les bases per a una participació de les administracions locals en la representació que sobrepassi la mera presència en el Consell d’Administració de les administracions públiques i l’ampliació als agents socials.

7. Es duran a terme les accions adequades amb l’objectiu d’aconseguir la cogestió del port.

8. Es posaran en marxa sistemes de gestió de la informació per a garantir la transparència en relació a la contractació i negociació amb les navilieres.

9. La informació estarà disponible online de manera oberta i en temps real.

10. Per a fer un seguiment de les mesures esmentades es farà una Comissió de la Moratòria en el qual estaran representades: l’Autoritat Portuària de Balears, les institucions autonòmiques i locals, així com el sector empresarial i les entitats socials proponents.

La Plataforma contra els megacreuers està formada per una trentena d’entitats ciutadanes, ecologistes, associacions de veïns/as, etc. Des de fa uns mesos està promovent una sèrie d’accions com a part d’una campanya per a alertar de les repercussions negatives que aquest tipus de turisme té sobre el medi ambient, el sector econòmic i la vida social.

La primera d’aquestes accions va ser la presentació d’un Manifest en el qual s’exigia posar límits a l’afluència de megacreuers en el port de Palma, amb un màxim d’un al dia; així com una sèrie de punts en relació a la transparència de les dades ambientals, fiscals i laborals. També s’exigia la declaració del Mediterrani com a Àrea de Control d’Emissions, equiparant-ho a altres zones d’Europa com el mar Bàltic o el mar del Nord.

El Manifest contra els megacreuers, presentat el mes de juny, va ser donat suport per més de 11.000 persones.