Manifest per la Tramuntana

3 juliol, 2018

Dins l’àmbit d’INICIATIVES XXI, Tramuntana XXI vol promoure una acció que creiem que pot ser molt positiva per a la Serra de Tramuntana; es tracta de convidar a un pacte entre els partits polítics.

Voldríem que en aquest pacte es comprometessin a impulsar, des de les institucions on finalment siguin presents, mesures positives concretes per la Serra i la seva gent. D’aquesta manera convidem a aprofundir en una política de cercar acords previs i ens allunyem dels desacords que sovint marquen la pauta política.

Per a tal objectiu necessitem que des de les forces socials i econòmiques (des d’entintats no lucratives a la universitat i col·legis professionals fins entitats excursionistes, etc.) es signi un manifest, que anomenem MANIFEST PER LA TRAMUNTANA i que hauria de conduir a un acord de pacte polític.

Un dels possibles fruits que ens agradaria que el manifest acabes forçant seria un Pacte per la Serra, on signessin tots els partits, que proposés mesures concretes per reduir l’actual desgavell i manca de coordinació govern/consell/ajuntaments/govern central.

Entitats adherides al manifest per la Tramuntana:

Document also available in english

Descarregar document