Decidir sobre les portes de Mallorca

21 febrer, 2017

Amb motiu del propòsit d’AENA d’ampliar la capacitat operativa de Son Sant Joan, a Tramuntana XXI trobam necessari parlar de les conseqüències que això pot tenir per a la nostra ciutat. Si el nostre aeroport passa de la seva capacitat màxima actual, 66 operacions/hora, fins a una capacitat màxima de 80 vols per hora, equivalent a 1 vol cada 45 segons, les entrades augmentaran un 21% lo que pot facilitar un nou i espectacular increment de la població visitant de Mallorca, que ja l’any 2016 arribà a duplicar la resident.

Un sector creixent de l’opinió pública mallorquina percep amb preocupació les dades anteriors, segurament causades per factors externs incontrolables (entorn geopolític). Hom comença a comprendre que si el turisme, beneficiós en tants d’aspectes, creix sense control pot comprometre el benestar dels residents, però també minvar la qualitat de l’experiència dels visitants i amenaçar a la llarga el que, ara com ara, és la nostra principal indústria.

I així, creixen les dificultats i costos per administrar els recursos (aigua i energia, singularment) i els residus; per gestionar les infraestructures i equipaments; per protegir el territori, la biodiversitat i el paisatge a una illa com la nostra, limitada i fràgil, que justament basa la seva activitat econòmica en la qualitat ambiental. Els tímids intents dels governants per regular els fluxos de visitants topen amb la resistència de sectors, la lògica dels quals es basa en la maximització dels beneficis privats i ràpids (i sovint en socialitzar els costos i les disfuncions), i al marge de consideracions imprescindibles per a un model que pretengui ser sostenible. En tot cas, és evident que qualsevol propòsit de planificar, ordenar o limitar el flux de visitants a Mallorca resultarà gairebé inútil si no tenim capacitat per intervenir de forma efectiva en les decisions que afecten a les nostres portes d’entrada i sortida: els ports i, sobretot, l’aeroport.

Palma XXI i Tramuntana XXI són associacions sense ànim de lucre que es proposen treballar en favor d’aquests dos espais des del coneixement, el diàleg i el consens. Palma i la Serra són llocs on es pot visualitzar amb especial claredat allò que en pot resultar d’una manca de previsió i d’actuacions decidides per controlar, amb racionalitat i participació pública, la massificació i la degradació de la nostra terra. Per això, des de Palma XXI i Tramuntana XXI ens afegim a les nombroses veus de preocupació que s’expressen a la nostra societat i demanam als nostres representants que reivindiquin un paper protagonista en el control del trànsit portuari i aeroportuari de Mallorca i, a curt termini, que impulsin una moratòria en les polítiques de creixement quantitatiu anunciades per a allò que reclamam com a vertaders serveis públics.

Jaume Garau President de Palma XXI

Antoni Martinez President de Tramuntana XXI

 

 

Descarregar document