Comunicat “Regular els usos a la Serra”

8 juny, 2017

A continuació podeu llegir el comunicat que TXXI va emetre per posar en evidència la necessitat de regular els usos a la Serra, amb fragments com aquest:

“A l’associació Tramuntana XXI assistim amb preocupació a aquesta utilització massiva de la Serra per a usos que consideram inadequats o excessius, i que contribueixen al seu deteriorament i banalització. Creim, en aquest sentit, que la vocació del territori de Tramuntana no pot ser el mateix que el d’altres àrees de Mallorca que ja s’han sacrificat per a usos banals. Aquest espai, legalment protegit sota la denominació de Paratge natural i declarat per la UNESCO com a Patrimoni cultural, té unes característiques i compleix unes funcions essencials que no són compatibles amb qualsevol ús que se’n vulgui fer. El patrimoni natural i cultural, el benestar dels habitants i el valor de l’experiència dels visitants de l’àrea protegida més important de Mallorca, requereixen actuacions adreçades a la conservació, a la regulació de les activitats i una vigilància que, ara com ara, és gairebé inexistent.”

Descarregar document