Comunicat a favor de “Ordenança fiscal reguladora de les taxes l’aparcament dels vehicles turístics a les vies municipals reservades” de Valldemossa.

14 abril, 2017

Amb la nova ordenança, Valldemossa pretén regular l’afluència de vehicles turístics al municipi, amb un sistema de reserves i quotes que té com a objectius: reduir la massificació al nucli urbà, redistribuint la quantitat de visitants al llarg del dia; millorar la qualitat del producte turístic; i generar recursos per a pal·liar els impactes negatius que pot produir l’excés de visitants”.

A continuació podeu llegir el comunicat que Tramuntana XXI va emetre per tal d’exposar els motius pels quals donam suport a la nova “Ordenança fiscal reguladora de les taxes l’aparcament dels vehicles turístics a les vies municipals reservades” de Valldemossa.

Descarregar document