Carta històrica de Palma

La Carta Històrica de Palma neix com un projecte de Palma XXI per donar a conèixer l’evolució urbana de Palma, el creixement de la ciutat des dels orígens romans fins a l’actualitat. La Carta ha estat realitzada mitjançant l’anàlisi de la principal documentació històrica, cartogràfica i fotogràfica que existeix, procedent de les tesis o teories d’arquitectes, cartògrafs, historiadors, geògrafs i urbanistes importants.

Llegir més

Què és Palma XXI?

PALMA XXI és una entitat ciutadana sense afany de lucre, independent i oberta. Vol arribar a ser un observatori de referència sobre el passat, present i futur de la ciutat de Palma. Un projecte col·lectiu per reflexionar i dissenyar el futur de la ciutat, amb perspectiva històrica i participació ciutadana.

Llegir més

Observatori de la gentrificació a Palma

La gentrificació es l’expulsió no volguda, ràpida o lenta, de la població resident habitual d’una zona o barri de Palma, per una altra amb més poder adquisitiu. Hi ha hagut una certa experiència històrica a Palma de gentrificació,  deguda a operacions immobiliàries o projectes públics, però la d’ara és més intensa.

La gentrificació actual està mes vinculada al fenomen de la “moda” de Palma com a ciutat de turisme de cap de setmana, impulsat per les plataformes PxP com per exemple, Airbnb o Wildu, així com la cerca d’una segona residència de persones dels països del nord d’Europa.

Llegir més

El futur de Palma

El Futur de Palma és una iniciativa vinculada a l’Biografia de la Ciutat que pretén elaborar una proposta per a Palma.

Llegir més