Tramuntana XXI visita el projecte d’oliveres mil·lenàries a la Sénia

6 agost, 2019

Diversos representants de Tramuntana XXI han tingut ocasió de conèixer directament la iniciativa Territori Sénia, que té per objectiu inventariar i promoure la conservació de la concentració d’oliveres mil·lenàries més gran del món, amb més de 5.000 exemplars que superen els 3,5 m de perímetre a 1,3 m d’altura, situades a la confluència de Castelló, Tarragona i Terol.

27 municipis de les tres comunitats autònomes han constituït una mancomunitat, la qual, amb diversos agents econòmics i socials, va constituir l’associació Territori Sénia, que impulsa aquest projecte: s’han inventariat i catalogat les oliveres, algunes s’han senyalitzat i adaptat a les visites, s’ha creat una marca per a distingir-ne l’oli, en l’obtenció del qual participen 10 tafones, i se n’ha fet una gran promoció gastronòmica i comercial, amb la implicació directa de molts restaurants i cuiners d’acreditada reputació.

El grup de Tramuntana XXI va ser acompanyat per dues de les ànimes del projecte, Tere Adell i Jaume Antich, l’hospitalitat dels quals mereix ser destacada.

L’exemplar que ha estat possible datar i que es considera més antic és “la Fraga de l’Arión“, que hauria estat plantada l’any 314, i per tant, seria coetània de l’emperador Constantí I.

El projecte aconsegueix resultats ben interessants: suposa un gran prestigi per aquest oli de la varietat Farga, ha suposat una certa dinamització econòmica (agrària, gastronòmica i turística, principalment) i la implicació activa de pagesos i elaboradors, algun dels quals (Amador Peset) s’ha especialitzat a recuperar i mantenir aquestes oliveres venerables, algunes de les quals patien dècades d’abandonament. Cal destacar l’increment de l’estima dels propietaris cap als seus arbres, i cap a la seva tasca de manteniment, sovint arrelada a sagues familiars.

Destaquem l’exemple de la col·laboració entre l’oli mil·lenari i els restaurants de la zona, que en són clients preferents, el presenten als seus parroquians i fan una activa difusió de les seves qualitats.

La iniciativa ha tingut el suport de molt diverses institucions públiques i privades, i ha estat guardonada per institucions diverses, com el Consell d’Europa, Europa Nostra, FAO, etc. El seu ressò mediàtic ha estat molt gran,

Tramuntana XXI considera que la iniciativa mereix ser adaptada al cas de Mallorca, on també hi ha nombroses oliveres de característiques extraordinàries que poden contribuir a la promoció dels productes de la Serra, en especial l’oli. Proposam que les institucions, entitats competents i propietaris col·laborin en inventariar i posar en valor aquests arbres venerables, de manera que se n’asseguri la conservació i es faciliti la seva contribució a l’economia sostenible de la Serra de Tramuntana.