Comencen a Es Baluard les visites guiades “De marès i formigó”

28 novembre, 2018

Amb la col.laboració de Palma XXI i el col.lectiu Arquitectives, avui s’ha realitzat la primera visita interactiva del cicle “De marès i formigó” al Museu d’Art Modern i Contemporani Es Baluard. Aquestes visites, que es repetiran el proper 23 de gener i 27 de febrer, pretenen donar a conèixer l’entorn arquitectònic d’Es Baluard no com a construcció aïllada, si no com a resultat d’un conjunt de factors històrics, patrimonials i arquitectònics que, alhora, configuren la realitat de Palma.

En aquest sentit, es partirà del creixement de la ciutat, remarcant els esdeveniments socials, polítics i culturals que anaren configurant la trama urbana, amb especial atenció a les murades. A partir d’una visió aèria, s’analitzaran les causes i conseqüències dels diferents desenvolupaments, per esbrinar el paper del museu dins la ciutat i per entendre el diàleg entre la construcció contemporània i el patrimoni: entre el marès i el formigó.

Durant la visita, es desenvoluparan els següents continguts:

    • Història del creixement urbà de Palma: Els recintes emmurallats, els barris extramurs, l’eixample i els nous creixements.
    • El museu d’Es Baluard: Les transformacions urbanes, la implantació de nous usos i el descobriment de nous espais.
    • El diàleg necessari entre l’arquitectura contemporània i el patrimoni.

Es proposa la reflexió conjunta de les persones participants sobre temes relacionats amb l’evolució urbana, les noves arquitectures, els usos de la ciutat i la seva configuració actual, especialment centrada en l’espai públic. La ruta es realitza dins les instal·lacions del museu, en espais interiors i exteriors.

Les visites seran a càrrec de Cristina Llorente i Marina Crespí (Arquitectives) i les places són limitades a 15 persones per grup com a màxim. Les persones interessades poden fer la inscripció indicant el seu nom i llinatges al mail: activitats@esbaluard.org