Primària: ciències socials

Què m’expliquen els mapes?

Aprofitant l’espai: Marjades

L’amo i sa madona

L’amo i sa madona

Històries del passat: oficis tradicionals

Històries del passat: oficis tradicionals (part 2)

L’alzinar, font de recursos: carboners (part 2)

L’alzinar, font de recursos: carboners (part 2)

Els pirates s’acosten: talaies i torres de defensa

La fabricació de calç a la Serra de Tramuntana

Pedra a pedra: pedra en sec, marjades

Anem per feina: oficis tradicionals

De mapa en mapa

MATERIAL DIDÀCTIC “La Serra de Tramuntana: un món per descobrir. Mapes de recerca”

21 agost, 2019

Tots estimem ca nostra, la netejam i en tenim cura perquè volem viure-hi el millor possible. I si la casa ha estat de la mateixa família molts d’anys, encara més: la compartim amb les generacions anteriors. La Serra és la casa de molta gent, tant dels que hi resideixen com dels que hi vénen a treballar, a descansar o gaudir-ne. Per estimar-la se l’ha de conèixer i tan important és la seva cara natural (el relleu, les roques, la flora o els animals) com la històrica i econòmica.

Cada un pot fer alguna cosa per tenir cura d’aquesta casa comuna i junts podem fer coses encara més importants. Tramuntana XXI és una associació de persones que estimen la Serra i treballen a favor d’aquest territori, dels qui l’habiten i dels qui el visiten. Un dels seus projectes és aquest material de feina escolar, creat conjuntament per especialistes de la Societat Balear d’Educació Ambiental i Tramuntana XXI amb l’objectiu que nines i nins de tot Mallorca coneguin i estimin un poc més les seves muntanyes, molt en especial els que tenen la sort de viure en aquest entorn privilegiat. La impressió d’aquest material ha estat possible gràcies al suport de la Conselleria de Medi Ambient i s’ha fet a la impremta de la Fundació Amadip Esment.

Finalitat del projecte

  • Ajudar a conèixer als nins i nines que viuen a la Serra de Tramuntana la seva gran riquesa natural, cultural, històrica, etc.
  • Promoure un sentiment personal i comunitari d’estimació i de responsabilitat respecte a la Serra i els seus habitants.

Fulletó informatiu Pas a pas pel procès pedagògic amb el material

Descripció dels materials

El projecte “La Serra de Tramuntana: un món per descobrir. Mapes de recerca” consta de diferents materials. L’alumnat disposarà d’una carpeta amb tres mapes, una làmina de dibuixos d’elements de la Serra i una altra anomenada “Joies de la Tramuntana”, amb espècies vegetals singulars. El professorat disposarà de les fitxes per cada activitat organitzades per nivell educatiu i per assignatura. Als següents enllaços podeu descarregar els materials en pdf.

Guia del professorat: Conté tot un conjunt d’orientacions, activitats i recur- sos per ajudar a organitzar la feina dels alumnes.

Mapes: Cada alumne disposa de tres mapes, un per cada sector en què s’ha dividit la Serra de Tramuntana (sud, centre i nord). El conjunt dels tres mapes comprèn tota la Serra i els municipis que la integren.

Els mapes tenen dues cares: a una es reflecteixen, en forma d’il·lustracions, elements de tota mena de la Tramuntana. A l’altra, es mostra un mapa topo- gràfic que correspon al mateix sector del mapa il·lustrat.

Làmina “Elements de la Tramuntana” : Formada per una sèrie de dibuixos que serviran per completar el contingut dels mapes, en funció de les ac- tivitats que es realitzin. Els elements vénen agrupats segons 7 categories (flora, fauna, fongs, fòssils, elements geològics, activitats, elements patri- monials i impactes) que volen plasmar allò més emblemàtic i característic de la Serra.

Làmina “Joies de la Tramuntana”: Aquesta làmina recull una mostra de la riquesa de la Serra de Tramuntana pel que fa a la seva biodiversitat florística. És un material complementari amb el qual es podran fer diverses activitats.

Aquests materials estan dissenyats per a ser impresos en format DIN-A3. Si voleu més informació sobre els materials o la seva utilització us podeu posar en contacte amb nosaltres a info@tramuntanaxxi.com.

Tramuntana XXI visita el projecte d’oliveres mil·lenàries a la Sénia

6 agost, 2019

Diversos representants de Tramuntana XXI han tingut ocasió de conèixer directament la iniciativa Territori Sénia, que té per objectiu inventariar i promoure la conservació de la concentració d’oliveres mil·lenàries més gran del món, amb més de 5.000 exemplars que superen els 3,5 m de perímetre a 1,3 m d’altura, situades a la confluència de Castelló, Tarragona i Terol.

27 municipis de les tres comunitats autònomes han constituït una mancomunitat, la qual, amb diversos agents econòmics i socials, va constituir l’associació Territori Sénia, que impulsa aquest projecte: s’han inventariat i catalogat les oliveres, algunes s’han senyalitzat i adaptat a les visites, s’ha creat una marca per a distingir-ne l’oli, en l’obtenció del qual participen 10 tafones, i se n’ha fet una gran promoció gastronòmica i comercial, amb la implicació directa de molts restaurants i cuiners d’acreditada reputació.

El grup de Tramuntana XXI va ser acompanyat per dues de les ànimes del projecte, Tere Adell i Jaume Antich, l’hospitalitat dels quals mereix ser destacada.

L’exemplar que ha estat possible datar i que es considera més antic és “la Fraga de l’Arión“, que hauria estat plantada l’any 314, i per tant, seria coetània de l’emperador Constantí I.

El projecte aconsegueix resultats ben interessants: suposa un gran prestigi per aquest oli de la varietat Farga, ha suposat una certa dinamització econòmica (agrària, gastronòmica i turística, principalment) i la implicació activa de pagesos i elaboradors, algun dels quals (Amador Peset) s’ha especialitzat a recuperar i mantenir aquestes oliveres venerables, algunes de les quals patien dècades d’abandonament. Cal destacar l’increment de l’estima dels propietaris cap als seus arbres, i cap a la seva tasca de manteniment, sovint arrelada a sagues familiars.

Destaquem l’exemple de la col·laboració entre l’oli mil·lenari i els restaurants de la zona, que en són clients preferents, el presenten als seus parroquians i fan una activa difusió de les seves qualitats.

La iniciativa ha tingut el suport de molt diverses institucions públiques i privades, i ha estat guardonada per institucions diverses, com el Consell d’Europa, Europa Nostra, FAO, etc. El seu ressò mediàtic ha estat molt gran,

Tramuntana XXI considera que la iniciativa mereix ser adaptada al cas de Mallorca, on també hi ha nombroses oliveres de característiques extraordinàries que poden contribuir a la promoció dels productes de la Serra, en especial l’oli. Proposam que les institucions, entitats competents i propietaris col·laborin en inventariar i posar en valor aquests arbres venerables, de manera que se n’asseguri la conservació i es faciliti la seva contribució a l’economia sostenible de la Serra de Tramuntana.