Informe dels dos primers anys de Palma XXI

En aquest document es recull l’evolució de l’entitat i el seguit d’activitats que s’han duit a terme durant aquests primers dos anys de Palma XXI.

Llegir més

Història de l’Eixample de Palma

El projecte que presentem pretén analitzar els actors i les idees principals que varen provocar el sorgiment i l’evolució de l’eixample de Palma, compilant la feina ja existent i creant-ne de nova, per tal que les institucions, però també el conjunt de la societat, puguin comptar amb uns fonaments fermes que exposin el context a partir del qual va ser construïda la “nova Ciutat”. Llegir més

Resum del segon seminari sobre capacitat de càrrega turística

Aquest taller celebrat al poble de Valldemossa ha estat la segona sessió, com a continuació de la primera celebrada el 24 de gener, d’una sèrie de trobades amb periodicitat bimensual que es duran a terme al llarg d’aquest any emmarcades dins l’estudi de capacitat de càrrega turística als centres històrics de Palma i Valldemossa. L’objectiu d’aquests seminaris-tallers és establir una taula de debat i un equip de feina per tal de poder compartir i ampliar el coneixement referent a impactes del turisme als nuclis urbans, tot lligat al concepte de capacitat de càrrega turística.

Llegir més

Resum del primer seminari sobre capacitat de càrrega turística

Primera sessió d’una sèrie de trobades amb periodicitat bimensual que s’aniran duent a terme al llarg d’aquest any emmarcades en l’estudi sobre capacitat de càrrega turística als centres històrics de Palma i Valldemossa. L’objectiu d’aquests seminaris-tallers és establir una taula de debat i un equip de feina per tal de poder compartir i ampliar el coneixement referent a impactes del turisme als nuclis urbans, tot lligat al concepte de capacitat de càrrega.

Llegir més

Feina feta 2017

Al llarg del 2017, un bon nombre de persones de diverses disciplines i de diverses institucions, coneixedores de Ciutat, ens hem trobat per debatre l’evolució de Palma i les repercussions que ha tingut aquesta evolució sobre el patrimoni i la mateixa trama física i urbana de Palma, però també sobre les persones, els grups i les institucions. Les persones participants en aquestes trobades i la documentació que es va generar pot-ser consultada a la web www.palmaXXI.com que està a la disposició de tothom.Llegir més

Palma té remei? 50 propostes per a millorar Ciutat.

Durant els passats mesos unes 80 persones ens hem trobat per debatre l’evolució de la Ciutat i les repercussions que ha tengut aquesta evolució sobre el patrimoni i la mateixa trama física i urbana de Palma, però també sobre
les persones, els grups i les institucions. El debat ens ha dut a fer un conjunt de propostes que es varen debatre el passat mes de juny entre persones d’un grup important d’entitats. Fruit d’aquest debat presentam una nova proposta.Llegir més

Informe de l’observatori de gentrificació de Palma

La gentrificació és l’expulsió no volguda, ràpida o lenta, de la població resident habitual d’una zona o barri de Palma, per una altra amb més poder adquisitiu. Hi ha hagut una certa experiència històrica a Palma de  gentrificació,  deguda a operacions immobiliàries o projectes públics, però la d’ara és més intensa.
Llegir més