Escrit sobre la il·luminació a Palma

En els últims mesos s’ha dut a terme la renovació de l’enllumenat públic als carrers del centre històric de Palma i de llocs emblemàtics com el Passeig Sagrera. Malauradament, les noves lluminàries, equipades amb un determinat tipus de bombeta LED que emet una llum blanca molt intensa, estan canviant la manera en què el llum il·luminava les façanes, perjudicant la percepció visual d’aquestes. Per dur a terme aquesta renovació, sembla que s’han tingut en compte arguments únicament ambientals (les bombetes LED economitzen molt millor l’ús d’energia), deixant-se de banda criteris de caràcter patrimonial i estètic.Llegir més

Manifest en defensa de Palma i en contra de l’aparcament planejat davant La Llotja

Les entitats ARCA, COAIB (Col.legi Oficial Arquitectes Illes Balears), GOA (Grup d’opinió d’arquitectes), JAM (Joves arquitectes de Mallorca) i PALMA XXI:
Manifestem la nostra més ferma oposició a la construcció de l’aparcament soterrat davant la Llotja que vol dur a terme l’Autoritat Portuària amb el vist i plau de l’Ajuntament de Palma. Considerem que la seva construcció seria una agressió irreparable contra la ciutat.

Llegir més

Les portes de Mallorca

Comunicat conjunt de Palma XXI i Tramuntana XXI sobre la necessitat de tenir un major protagonisme en el control del trànsit portuari i aeroportuari de Mallorca, així com d’obrir el debat en torn l’impuls d’una moratòria en les polítiques de creixement quantitatiu anunciades.Llegir més