Festa de cessió de Costa Nord a l’Ajuntament de Valldemossa

Discurs del president de Tramuntana XXI, Antoni Martínez Taberner, durant l’acte de cessió de Costa Nord a l’Ajuntament de Valldemossa. Començà el seu parlament fent una reflexió històrica i un agraïment als que fonamentaren la possibilitat del turisme i als que ho implementaren, per després parlar de la relació entre hostes i amfitrions i, per acabar, fer referència a la vocació de la Serra de Tramuntana i aquest punt de partida per recuperar la dignitat d’una industria dins el context de canvi global.Llegir més

Sobre la proposta de la Llei de Camins Públics

Tramuntana XXI va voler donar la seva opinió sobre la proposta del Consell de Mallorca ja que, encara que compartim els principis que l’inspiren, creim que han quedat sense incluoure alguns punts de vista importants. Aquest article es va publicar el 2 de juliol de 2017, al suplement Fora Vila Verd.Llegir més

Tafona de conques de Puigpunyent

L’antiga possessió de Conques es troba a la carretera que unifica Puigpunyent i Galilea i es tracta d’un gran casal en el qual hi ha una tafona a la que, fins al segle passat, s’elaborava oli de forma tradicional. Aquest document és un exemple d’iniciativa ciutadana per recuperar i conservar el patrimonio de Tramuntana.

Llegir més

Declaració per a la contenció de la Xylella fastidiosa a les Illes Balears

Tramuntana XXI ha redactat una declaració per a la contenció de la Xylella fastidiosa a les Illes Balears. “Afegeix un motiu de preocupació per a l’agricultura insular, activitat que caracteritza la
major part del territori i el paisatge de les nostres illes”.

Llegir més

Normativa camins municipals de Valldemossa

El BOIB aprova de forma definitiva l’ordenança reguladora de la preservació i gestió dels camins municipals de Valldemossa.

A la disposició final es diu que aquesta “entrarà en vigor una vegada s’hagi publicat en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma, i hagi transcorregut el termini de 15 dies previst a l’article 113 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, Municipal i de Règim Local de les Illes Balears, termini en el que l’Administració de l’Estat o de la Comunitat Autònoma podran exercir les facultats de requeriment”.

Llegir més

Lletra de convit

Antoni Martínez Taberner, president de Tramuntana XXI, presenta l’iniciativa al campus de la UIB. Amb la seva intervenció, Martínez Taberner vol cercar complicitats i aglutinar voluntats per a la conservació de la Serra i la seva evolució digna.
ESPLlegir més