Normativa camins municipals de Valldemossa

El BOIB aprova de forma definitiva l’ordenança reguladora de la preservació i gestió dels camins municipals de Valldemossa.

A la disposició final es diu que aquesta “entrarà en vigor una vegada s’hagi publicat en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma, i hagi transcorregut el termini de 15 dies previst a l’article 113 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, Municipal i de Règim Local de les Illes Balears, termini en el que l’Administració de l’Estat o de la Comunitat Autònoma podran exercir les facultats de requeriment”.

Llegir més

Lletra de convit

Antoni Martínez Taberner, president de Tramuntana XXI, presenta l’iniciativa al campus de la UIB. Amb la seva intervenció, Martínez Taberner vol cercar complicitats i aglutinar voluntats per a la conservació de la Serra i la seva evolució digna.
ESPLlegir més