• Grup d'Opinió d'Arquitectes
  • mar 2018

Un aparcament soterrat davant la Llonja?

El Passeig Marítim torna a ser noticia. Pareix que l’Ajuntament i l’Autoritat Portuària s’han posat d’acord en dur a terme una intervenció que permetria que el passeig ho començàs a ser de veres, una reclamació ciutadana que ve d’enfora.

Aquesta consistiria en la reducció del número de carrils destinats al trànsit del vial actual, que passaria de 3+3 a 2+2, i l’ampliació de l’espai destinat a vianants per ambdós costats, el de mar i el de terra. Això suposaria la transformació radical d’aquest espai, en possibilitar una disposició adequada dels usos que ara s’hi concentren: trànsit rodat, transport públic, carril bici, passeig de vianants, zones enjardinades i de repòs,
arbrat, terrasses, locals…

Seria com una primera passa que, si tengués continuïtat els pròxims anys a tota la resta del Front Marítim, des de Portopí fins al Portixol, suposaria probablement una de les transformacions més importants per a la Palma del futur.
Per aconseguir-ho és imprescindible que totes les parts que hi intervenen, Ajuntament i Autoritat Portuària i altres administracions, estiguin perfectament coordinades i es comprometin de veres amb l’objectiu de fer possible una actuació tan important, per damunt d’interessos partidistes i canvis de legislatura. Pensam que és l’única manera de què arribi a ser una realitat aquesta intervenció tan lligada a un model de ciutat que
ben segur desitjam molts dels ciutadans de Palma.

Per tots aquests motius, sorprèn l’anunci que ha aparegut recentment sobre la voluntat de l’Autoritat portuària de fer una aparcament soterrani davant la Llonja. Un anunci que contradiu i va en sentit oposat al pretès endolciment del trànsit a tot el front marítim.

Hauríem de començar a fer-nos a la idea que el cotxe ha de deixar de ser el rei de la ciutat i que no la pot condicionar fins a límits inacceptables. Una infraestructura com aquest aparcament anunciat produiria un efecte de cridada “de llibre” i la conseqüència immediata seria l’augment de la circulació a una zona tan sensible. Tots sabem el que significa un aparcament rotatori: pot ser un bon negoci per al concessionari, que fa números en funció de la màxima ocupació, i aquí, sens dubte hi ha expectatives, però sol ser molt mal negoci per als ciutadans, que veuran augmentar el trànsit pel centre, justament allà on la tendència hauria de ser reduir-lo. I no val aquí l’excusa de voler eliminar l’aparcament en superfície (menys d’un centenar de places que no justifiquen la despesa de soterrar-les, si no és multiplicant-ne la capacitat tal com es pretén), ja que aquestes serien bones de reubicar al Moll mateix.

Si s’han de fer aparcaments amb una visió de futur, s’han de tenir en compte criteris de mobilitat a llarg termini i no repetir models com els de concessions a cinquanta anys en el centre. Els aparcaments nous han de ser dissuasius i allunyats del centre però ben comunicats amb un bon transport públic.

Tot això sense entrar a considerar una altra qüestió: l’impacte que suposaria aquesta barrera de formigó de més de 250 metres de llargària en el subsòl, que pot arribar a alterar els corrents soterranis existents. La modificació de les condicions actuals podrien afectar als edificis pròxims i, concretament a la Llonja, la qual, fonamentada sobre terreny de maresme i sense haver-se mogut en cinc-cents anys, ara podria sofrir les conseqüències d’aquesta actuació. Convé recordar que aquest aparcament se situa bloquejant el pas natural de les escorrenties principals de la ciutat que es corresponen amb el Born i la Rambla, per on passava l’antic llit de sa Riera.

Pensam que aquesta proposta d’aparcament és com un dard enverinat que es llença al cor de Palma; una idea que s’hauria d’abandonar, ja que contradiu i dificulta qualsevol opció futura de reduir el trànsit a la zona i d’aconseguir a la fi, com dèiem al començament, que el Passeig Marítim i, més endavant tot el front marítim, arribin a ser el que reclamam molts de ciutadans: un vertader passeig.

Si teniu algun comentari o correció, per favor contactau amb nosaltres.