• Conxa Obrador
  • Socia Fundadora de Palma XXI.
  • nov 2016

Recuperar el Port de Palma pels ciutadans.

El territori i el paisatge constitueixen la matèria prima de la indústria turística. Aquesta evidència desapareix del mapa quan governa la dreta. Una dreta que ven les fotos més idíl·liques als fòrums turístics,  mentre a la vegada aplica la recepta d’intensificar el creixement i la sobrecàrrega del territori per tornar a la nova balearització que espera el mercat més especulatiu.

Així, les polítiques ultraliberals desenvolupades pels governs de dretes varen desmuntar peça a peça tots els instruments urbanístics i territorials per afavorir un urbanisme a la carta dels interessos particulars.

Aquesta acció depredadora materialitzada dins els instruments de planejament va caure com una ombra dins l’Autoritat Portuària. Un ens que ha gestionat les infraestructures portuàries amb grans i amenaçadors projectes per encimentar el litoral balear. Dos exemples de l’anterior Autoritat Portuària que confirmen la manca de consonància amb un model de ciutat al servei de la ciutadania: els projectes per ampliar el port del Molinar i el Port de Palma.

Sembla que la mobilització ciutadana i el canvi de govern, han actuat coordinadament per protegir Es Molinar. Ho celebram però les amenaces pel desenvolupament d’activitats industrials i comercials en el  Port de Palma suposen l’allunyament de la identitat de la ciutat portuària, de la nostra tradició marítima i l’allunyament de la mar a la ciutadania.

Nosaltres defensam que la planificació portuària, en quan a les actuacions i usos, ha de tenir un caràcter interdisciplinar, esser objecte de coordinació conjunta amb la planificació urbanística de la ciutat, l’economia, el patrimoni i el mediambient.

En aquesta línia, consideram que les actuacions portuàries a desenvolupar haurien de contemplar com a prioritats:  l’establiment d’un equilibri d’usos entre factors socioeconòmics i paisatgístics, la conservació de la nostra identitat, potenciar la nostra riquesa patrimonial o ambiental, evitar la transposició de models de grans ciutats a ciutats mitjanes com la nostra, important models que contribueixen a desdibuixar la nostra identitat amb grans ports esportius, activitats aquàtiques d’oci, restaurants, oficines, hotels, centres de convencions, sense tenir en consideració la particularitat de la nostra identitat .

Malauradament, la tendència generalitzada per a les distintes actuacions dins l’àmbit portuari ha passat per oblidar totes aquestes prioritats, imposant projectes i usos que res tenen a veure amb la ciutat que volem i que únicament  afavoreixen l’especulació i els interessos particulars d’uns pocs per damunt els interessos de la ciutat.

És dins aquest context on hem de situar el concurs públic d’explotació en règim de concessió administrativa dels dos edificis  en el contramoll mollet numero 2-4 i numero 6 per a la seva explotació comercial que va convocar l’anterior Autoritat Portuària de les Illes Balears.

Un concurs  consistent en la demolició de dos edificis, sense valor arquitectònic, situats al Contramoll, devora l’oratori de Sant Elm i el Passeig Sagrera, i la posterior construcció en el mateixos solars de dues noves edificacions per a la seva explotació comercial de manera privada.

Estam parlant d’una intervenció privada en un espai d’alt valor paisatgístic, amb vistes a la Seu i a l’Almudaina des de el Passeig Marítim, que l’Autoritat Portuària de les Illes Balears ha impulsat de manera unilateral, sense consensuar i sense considerar el gran impacte negatiu que aquest projecte tindria per a la ciutat i  la ciutadania.

En aquests moments, l’Autoritat Portuària no ha adjudicat el concurs i per aquest motiu ens trobam davant la oportunitat d’evitar que es construeixi dins sol públic un nou gran centre comercial.

La setmana passada el Parlament de les Illes Balears va aprovar una proposició no de llei per instar el Ministeri de Foment a declarar desert el concurs públic d’explotació en règim de concessió administrativa dels dos edificis  en el contramoll mollet numero 2-4 i numero 6 per a la seva explotació comercial, renunciant a qualsevol tipus d’ explotació per tal de preservar l’interès general de la ciutat de Palma.

Donat que aquests dos edificis estan fora d’us i no tenen valor patrimonial, aprofitam per instar a l’Autoritat Portuària a procedir a la seva demolició per desprès, reordenar i equipar els dos solars resultants  en coordinació amb l’Ajuntament de Palma. Un esponjament que significaria la recuperació d’una mirada a la ciutat i l’obertura de les vistes panoràmiques a la Seu, La Llotja i el Castell de  l’Almudaina, i  deixaria visible i aïllat el petit oratori de Sant Elm, de gran valor patrimonial.

Des de la consideració de que el Port de Palma  és una infraestructura que condiciona la ciutat,  les decisions a prendre a l’hora d’escometre qualsevol projecte han d’estar en consonància amb un model urbà on el patrimoni, el paisatge i la ciutadania han d’ésser els verdaders protagonistes de la ciutat.

 

Si teniu algun comentari o correció, per favor contactau amb nosaltres.