• Joe Holles de Peyer
  • set 2016

A la recerca del consens, discurs de presentació

L’Associació Tramuntana XXI és una associació no lucrativa que neix d’unes inquietuds compartides davant els perills de pèrdua i degradació dels valors de la Serra, l’augment de la pressió humana, l’increment dels usos de tota mena, la insuficiència de les polítiques de protecció, ordenació i control, i les enormes dificultats per desenvolupar activitats econòmiques a la Serra que facin compatible la preservació del patrimoni amb una rendibilitat suficient.

Tramuntana XXI és el reflex d’una creixent preocupació per la situació de la Serra i una resposta civil a les seves necessitats.

Fa un any i mig, 180 habitants i amants de la Serra de Tramuntana de totes les ideologies, edats i professions varen difondre un manifest a favor de la preservació de la Serra sota el nom “Salvar la Tramuntana”. Ara mateix, aquest moviment compta amb una comunitat de més de 20000 persones a Facebook que cada dia aporten informació i opinions, i debaten sobre temes relacionats amb el present i el futur de la Serra. Moltes d’aquestes persones no tenen res en comú, més enllà de l’estimació per la Serra de Tramuntana i la preocupació pels problemes que l’afecten. Fa pocs dies es va presentar un manifest amb el nom “Sense límits no hi ha futur”, que a hores d’ara té més 4000 firmants i que denuncia la creixent massificació i l’excés de construcció que, en paraules seves, està devorant les Balears dia a dia. La Serra de Tramuntana no és aliena a aquesta preocupant tendència; ben al contrari, n’és una àrea directament afectada.

És innegable que ens trobam en un moment històric d’enormes reptes i perills, a nivell global i a nivell local. Mai els nostres actes havien sigut tan determinants per al futur del nostre planeta; mai com ara allò que passa a un racó del món repercuteix sobre tants d’indrets llunyans; mai s’havia disposat de tan abundant informació –i tan difícil de destriar- sobre tot allò que s’esdevé arreu; mai com ara s’havia desplaçat tanta de gent, per necessitat -fins i tot de salvar la vida i la dels seus- però també per curiositat o per esbarjo; mai els canvis s’havien produït tan ràpidament, però tampoc mai havíem tingut les eines que tenim avui per comunicar-nos, dialogar i consensuar les nostres accions. Potser nosaltres aquí, a Mallorca, no ens havíem trobat mai, tampoc, amb la necessitat tant i tan urgent d’actuar de manera decidida si volem preservar la riquesa i els valors de la nostra illa, representats de forma espectacular a la natura, la cultura i el paisatge de la Serra de Tramuntana.

Existeix una enorme diversitat d’interessos relacionats amb la Serra i el seu ús: excursionistes, educadors, investigadors i naturalistes, esportistes, propietaris, empresaris, residents, visitants, etc… Molts d’aquests interessos són legítims, però hem de ser conscients que no tot allò que desitjam és convenient. No tot és possible sempre a la Tramuntana. S’han d’harmonitzar els interessos i, al mateix temps, tots s’han de sotmetre al principi general i superior de la conservació del patrimoni i dels usos tradicionals de qualitat.

Hem de treballar per posar fi a la fragmentació i l’oposició entre col·lectius i interessos. Hem de crear entre tots un projecte comú que vertebri la Serra de Tramuntana i ens ajudi a superar aquesta mena de particularisme, com diria Ortega i Gasset, on cada grup es centra només en els seus interessos, i on cada part desconfia de les altres i va “a lo seu” amb la seva pròpia agenda, reduint la complexitat al seu propi punt de vista. Per això fa falta definir entre tots quin futur volem i crear així el projecte comú de Serra. Hem de ser capaços de generar confiança recíproca entre propietaris, excursionistes, pagesos, empresaris, polítics, etc.

Però un projecte comú no es pot crear des de dalt ni des de fora, un projecte comú es crea a través del diàleg lliure i constructiu entre totes les parts. Som tots els usuaris i habitants de la Serra de Tramuntana que hem de decidir com volem gestionar aquesta. La Serra s’ha d’entendre com una realitat viva i polièdrica que ha de ser valorada per la gent que hi viu i la defineix i que ha de donar oportunitats per guanyar-s’hi la vida i gaudir de l’entorn.

I això s’ha de traduir en accions concretes, no simplement en bones intencions. Nosaltres cercam solucionar problemes reals, específics i concrets de la Tramuntana. Problemes de tots tipus, des de l’abandonament agrícola al conflicte usuaris-propietaris o la massificació i banalització d’indrets valuosos.

Volem identificar problemes a partir de les preocupacions i necessitats de totes les persones afectades i interessades, però especialment a partir dels mateixos habitants i ajuntaments de la Serra. Volem que aquestes preocupacions es tenguin en compte i volem facilitar la seva difusió i consideració en els àmbits d’estudi, de planificació i de gestió.

Volem seure amb els actors principals, a la mateixa taula, i volem debatre aquests problemes d’una manera pràctica i constructiva, sense prejudicis de cap mena.

Tramuntana XXI neix públicament avui, dia 23 de setembre de 2016, per col·laborar amb tot el qui vulgui i per ser l’interlocutor de tothom, però no volem substituir a ningú, només volem aportar el nostre granet d’arena a què la Serra de Tramuntana sigui un espai d’harmonia, diàleg i consens, un espai sostenible en què s’hi pugui viure.

Per començar a caminar, durant el present curs 2016-2017, tenim planificada una agenda de trobades de debat, que esperem, amb la vostra col·laboració, siguin molt més que una successió de debats i puguin convertir-se en la llavor d’una nova Tramuntana, accessible i respectada. En principi, el tercer cap de setmana de cada mes tendrem una reunió a un poble diferent on experts i interessats abordaran els principals problemes de la Serra en un ambient d’intercanvi constructiu que ajudi a tendir ponts, llimar diferències i construir entre tots aquest projecte comú.

Així, aquest “tour” de comunicació ens durà per diversos pobles de la Tramuntana. Començarem a Pollença dia 15 d’Octubre amb una trobada titulada “De la utopia ecologista a la gestió municipal” i acabarem per maig, a Deià, analitzant la qüestió de si pot la bellesa dur a la mort d’èxit. També passarem durant aquests mesos per Valldemossa per analitzar la problemàtica de la gestió de camins públics o per Esporles per estudiar les dinàmiques socials dels nuclis propers a Palma, amb l’eterna dicotomia de pobles dormitori o ciutats-taller. Això per mencionar només alguns exemples. Abans de final de curs, preveim també realitzar un congrés on tenir l’oportunitat d’aportar informació, facilitar la comunicació i el debat, i formular propostes.

Recordem que som tots privilegiats per viure a Mallorca, per la nostra història i pel nostre present. Som un referent mundial, amb les conseqüències bones i dolentes que això comporta. Volem demostrar que podem fer les coses bé i ser un exemple de bones pràctiques; anam a aprofitar la nostra popularitat per protegir el que estimam i conservar el que som. El turisme, que ningú s’enganyi, pot ser molt bo i, si ho feim bé, pot ser la base que sustenti econòmicament la conservació de molts d’aquests valors que ens fan únics.

Així doncs, si voleu compartir aquest projecte amb nosaltres, si voleu ser protagonistes, si voleu participar activament, venir a les juntes i opinar, assistir a les trobades, participar en els esdeveniments, si voleu, en definitiva, aportar vosaltres també un petit esforç, per favor, feis-vos socis. La capacitat d’acció que tenguem dependrà del suport que aconseguim. Sense la vostra participació aquest projecte no serà possible. El projecte vos necessita, la Serra vos necessita.

Si teniu algun comentari o correció, per favor contactau amb nosaltres.